Badania biochemiczne

SYMBOL NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS BADANIA
B1 Albuminy surowica 1 dzień
B2 ALT surowica 1 dzień
B3 AP – fosfataza zasadowa surowica 1 dzień
B4 AST surowica 1 dzień
B5 Amylaza surowica 1 dzień
B6 Białko całkowite surowica 1 dzień
B7 Białko w moczu mocz 1 dzień
B8 Bilirubina całkowita surowica 1 dzień
B9 Cholesterol całkowity surowica 1 dzień
B10 CK – kinaza kreatynowa surowica 1 dzień
B11 Fruktozamina surowica 1 dzień
B12 GGT surowica 1 dzień
B13 Glukoza surowica 1 dzień
B14 Glukoza w moczu mocz 1 dzień
B15 Kreatynina surowica 1 dzień
B16 Kreatynina w moczu mocz 1 dzień
B17 Kwas moczowy surowica 1 dzień
B18 Kwasy żółciowe surowica 1 dzień
B19 LDH – dehydrogenaza mleczanowa surowica 1 dzień
B20 Lipaza surowica 1 dzień
B21 Mocznik surowica 1 dzień
B22 Trójglicerydy surowica 1 dzień
B23 Zdolność wiązania żelaza – TIBC surowica 1 dzień