Badanie moczu

SYMBOL NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS BADANIA
M1 Ogólne badanie moczu test paskowy mocz 1 dzień
M2 Ogólne badanie moczu z badaniem osadu mocz 1 dzień
B14 Glukoza w moczu badanie ilościowe mocz 1 dzień
M3 Stosunek białko / kreatynina w moczu badanie ilościowe + obliczenie stosunku mocz 1 dzień
MB7 Badanie bakteriologiczne moczu (posiew tlenowy) posiew, identyfikacja, antybiogram mocz 3 – 5 dni
HP4 Badanie cytologiczne moczu preparaty cytologiczne (do 6 szkiełek)/ próbka moczu 2 – 3 dni
M4 Analiza kamieni moczowych chemiczna analiza składu – badanie jakościowe kamienie moczowe
(min. 0,5 g)
do 4 dni
HR9 Kortyzol  / kreatynina w moczu współczynnik, 1 oznaczenie mocz poranny 1 dzień
HR10 Kortyzol / kreatynina w moczu współczynnik, 3 oznaczenia mocz poranny
(próbki z 3 kolejnych dni)
1 dzień