Hormony

Badania wykonywane na analizatorze IMMULITE® 2000 XPi Siemens, metodą chemiluminescencji wzmocnionej enzymatycznie. Panele badań zawierające zestawy hormonów (np. panele tarczycowe) znajdują się w zakładkach: PANELE BADAŃ oraz TESTY DIAGNOSTYCZNE.

SYMBOL NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS BADANIA
HR1 T4 pies surowica 1 dzień
HR2 fT4 pies surowica 1 dzień
HR3 T4 kot surowica 1 dzień
HR4 fT4 kot surowica 1 dzień
HR5 TSH pies surowica 1 dzień
HR6 progesteron surowica 1 dzień
HR7 estradiol surowica 1 dzień
HR8 kortyzol surowica 1 dzień
HR9 kortyzol  / kreatynina w moczu współczynnik, 1 oznaczenie mocz poranny 1 dzień
HR10 kortyzol / kreatynina w moczu współczynnik, 3 oznaczenia mocz poranny (próbki z 3 kolejnych dni) 1 dzień