Koagulologia

SYMBOL NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS BADANIA
K1 Koagulogram APTT,PT,fibrynogen osocze cytrynianowe 1 dzień
K2 APTT czas kaolinowo – kefalinowy osocze cytrynianowe 1 dzień
K3 PT czas protrobminowy, INR osocze cytrynianowe 1 dzień
K4 Fibrynogen osocze cytrynianowe 1 dzień